《 Quy định sử dụng dịch vụ 88Sao 》

1. Nhắc nhở

1.1 Công Ty 88Sao ra mắt platform giải trí trực tuyến 88Sao (sau đây gọi chung là "88Sao") theo các quy định pháp luật đã ban hành. Để sử dụng dịch vụ của 88Sao, người sử dụng dịch vụ (gọi chung là "Người sử dụng") đồng ý tất cả các điều khoản của Quy định này và thực hiện theo các hướng dẫn để hoàn tất các thủ tục đăng ký. Khi đăng ký, hãy nhấp vào nút "Đồng ý" để chấp nhận các điều khoản của Quy định này.

1.2 Sau khi đăng ký tài khoản thành công, 88Sao sẽ cung cấp cho mỗi người dùng 1 tài khoản và 1 mật khẩu, tài khoản và mật khẩu này do người dùng tự bảo quản; chịu trách nhiệm về mặt của tài khoản.

2. Nội dung sử dụng

2.1 Nội dung phục vụ do 88Sao cung cấp theo tình hình thực tế, ví dụ video Liveshow, video theo yêu cầu, nhạc trực tuyến, tìm kiếm, kết bạn, Diễn đàn, phòng chat, email điện tử, bình luận.

2.2 Dịch vụ trực tuyến 88Sao là dịch vụ trực tuyến miễn phí. Đối với những dịch vụ thu phí, 88Sao sẽ nhắc nhở cụ thể đến người dùng trước khi sử dụng, người dùng xác nhận sẵn sàng chi trả thì có quyền sử dụng. Nếu người dùng từ chối, 88Sao có quyền không cung cấp dịch vụ cho người dùng.

2.3 Người dùng cần hiểu, 88 Sao chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến, không hỗ trợ các thiết bị có liên quan (như máy tính cá nhân, điện thoại di động, hoặc các thiết bị động khác truy cập vào mạng) và chi phí cần (phí lên mạng và phí điện thoại, phí truy cập vào Internet) sẽ do người sử dụng tự chịu trách nhiệm

3. Dịch vụ thay đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc

3.1 Do tính chất đặc biệt của dịch vụ trực tuyến, người sử dụng đồng ý 88Sao có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ trực tuyến thu phí). Ví dụ thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trực tuyến miễn phí, 88Sao không cần Hỗ trợ cho người sử dụng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm cho người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba khác. Trong trường hợp thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trực tuyến thu phí, 88Sao nên Hỗ trợ trước về việc thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt này, và sẽ cung cấp các khoản phí dịch vụ tương đương đối với người dùng bị ảnh hưởng, như người dùng không chấp nhận sử dụng dịch vụ trực tuyến thu phí khác, người dùng đã từng chi trả cho dịch vụ trực tuyến 88Sao, dịch vụ trực tuyến 88Sao phải hoàn trả lại số tiền còn dư cho người dùng sau khi căn cứ vào tình hình thu phí thực tế và tình hình khấu trừ các chi phí dịch vụ.

3.2 Người sử dụng cần hiểu, 88Sao không có nhu cầu phải bảo trì hoặc tu sửa định kỳ hoặc không định kỳ với những platform hỗ trợ trực tuyến (như các trang web, mạng di động, vv) hoặc tu sửa và bảo trì các thiết bị liên quan. Nếu vì những lý do như trên gây nên sự gián đoạn trong thời gian sử dụng dịch vụ, 88Sao không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng nếu được nên Hỗ trợ trước về sự việc.

3.3 Nếu xảy ra bất kỳ trường hợp sau đây, 88Sao có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mạng theo thỏa thuận này mà không cần Hỗ trợ trước (bao gồm cả dịch vụ trực tuyến thu phí) và không cần chịu bất kỳ trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba bất kỳ, và không cần phải hoàn trả phí dịch vụ người dùng đã chi trả cho 88Sao:

3.3.1 Người dùng cung cấp thông tin cá nhân không đúng sự thật;

3.3.2 Khi người dùng sử dụng dịch vụ thu phí không chi trả phí dịch vụ theo đúng qui định;

3.3.3 Khi sử dụng dịch vụ 88Sao, người dùng hủy bỏ, tấn công hệ thống 88Sao hoặc lợi dụng các điểm hở của hệ thống để thu lợi ích không chính đáng hoặc gây tổn hại cho người sử dụng khác và lợi ích hợp pháp của 88Sao;

3.3.4 Người sử dụng vi phạm các quy định sử dụng dịch vụ trong Hiệp Định này, lợi dụng 88Sao để truyền tải cung cấp các thông tin phi pháp như: tuyên truyền các thông tin giả mạo, quấy rối tình dục, làm tổn thương người khác, lăng mạ, đe dọa, thô tục hoặc khiêu dâm;

3.3.5 Người sử dụng vi phạm các quy tắc sử dụng quy định trong Hiệp định này, người dùng lăng mạ, xúc phạm, vu khống 88Sao trong khi sử dụng và môi trường bên ngoài, hoặc cản trở người khác sử dụng dịch vụ 88Sao, kích động, xúi giục, tiếp tay cho người sử dụng khác hoặc các Sao ngưng sử dụng dịch vụ trực tuyến 88Sao;

3.3.6 Người dùng có hành vi vi phạm các nguyên tắc sử dụng khác trong hiệp định.

3.4 Nếu người dùng đăng ký tài khoản miễn phí liên tục 90 ngày liên tục không sử dụng, hoặc tài khoản có thu phí đã hết hạn dịch vụ thu phí đã mua liên tục trong 180 ngày không sử dụng , 88Sao có quyền xóa tài khoản và ngừng cung cấp dịch vụ trực tuyến đối với người sử dụng này.

3.5 Người dùng đăng ký tài khoản miễn phí, Tên hiển thị có tồn tại nội dung vi phạm luật hoặc chính sách quốc gia, hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ sự hiện diện của bên thứ ba, 88Sao có quyền thu hồi các Tên hiển thị của tài khoản.

4. Nguyên tắc sử dụng:

4.1 Người dùng sử dụng dịch vụ 88Sao phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác, nếu thông tin cá nhân có bất kỳ thay đổi phải được cập nhật kịp thời.

4.2 Người sử dụng không nên chuyển giao hoặc cho người khác mượn tài khoản, mật khẩu. Nếu phát hiện tài khoản bị người khác sử dụng trái phép, phải Hỗ trợ ngay cho 88Sao. Nếu bị hack hoặc bảo quản sơ suất làm lộ thông tin tài khoản, mật khẩu đến tay người dùng phi pháp khác, 88Sao không chịu bất cứ trách nhiệm.

4.3 Người dùng đồng ý 88Sao có quyền đầu tư quảng cáo thương mại hoặc bất kỳ các thông tin thương mại khác trong quá trình cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với quảng cáo trên bất kỳ trang nào trên trang web 88Sao), và người dùng đồng ý 88Sao gửi các thông tin thương mại hoặc xúc tiến kinh doanh đến người dùng qua email hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

4.4 Đối với người dùng truyền tải bất kỳ nội dung thông qua 88Sao (bao gồm, nhưng không giới hạn như diễn đàn, BBS, đánh giá, weibo cá nhân), người dùng đồng ý 88Sao có quyền sử dụng miễn phí trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thu hồi độc quyền, không độc quyền và có quyền xin phép và cấp phép đầy đủ, để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo các sản phẩm, phân phối, biểu diễn và hiển thị nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần), và / hoặc đem các nội dung này đưa vào các tác phẩm, các trang tin, mỹ thuật trước và sau khi khai thác hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

4.5 Người dùng trong quá trình sử sử dụng dịch vụ trực tuyến 88Sao, phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

4.5.1 Tuân thủ qui định và pháp luật của nhà nước Việt Nam;

4.5.2 Tuân thủ tất cả các trình tự, qui định và hiệp định có liên quan đến các dịch vụ trực tuyến;

4.5.3 Không sử dụng hệ thống dịch vụ trực tuyến cho bất cứ mục đích phi pháp nào;

4.5.4 Không được sử dụng 88Sao dưới bất kỳ hình thức nào phi phạm lợi ích kinh doanh của 88Sao, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát hành quảng cáo thương mại không được cấp phép bởi 88Sao;

4.5.5 Không được lợi dựng hệ thống dịch vụ trực tuyến 88Sao thực hiện các hành vi ảnh hưởng không tốt hoạt động của mạng di động hoặc mạng;

4.5.6 Không lợi dụng dịch vụ trực tuyến 88Sao để tuyên truyền các thông tin phi pháp như: giả mạo, quấy rối tình dục, làm tổn thương người khác, lạm dụng, đe dọa, thô tục hoặc khiêu dâm hoặc bất kỳ thông tin bất hợp pháp khác;

4.5.7 Không vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, quyền thương hiệu, danh dự hoặc bất kỳ quyền lợi hợp pháp của bên thứ 3 bất kỳ;

4.5.8 Không lợi dụng hệ thống dịch vụ trực tuyến 88Sao thục hiện bất cứ hành vi nào bất lợi cho 88Sao;

4.5.9 Không gây tối trong phòng live, đe dọa Sao và người dùng khác, làm ảnh hưởng đến trật tự của phòng;

4.5.10 Không gây tối trong phòng live, đe dọa Sao và người dùng khác, làm ảnh hưởng đến trật tự của phòng;

4.5.11 Cấm liên tục gây rối trong phòng chat, ảnh hưởng đến Liveshow của Sao và người chơi trò chuyện giao lưu;

4.5.12 Không được tuyên truyền các dịch vụ tương tự tại 88Sao, ý đồ lôi kéo người chơi sử dụng dịch vụ khác, nếu bị phát hiện sẽ bị khóa tài khoản ngưng sử dụng dịch vụ;;

4.6 88Sao có quyền kiểm tra và giám sát người sử dụng dich vụ (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra nội dung người dùng lưu trưa tại 88Sao ), nếu người dùng vi phạm bất cứ quy định nào ở trên, 88Sao hoặc người được ủy quyền có quyền yêu cầu người sử dụng để cải chính hoặc sử dụng các biện pháp cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi hoặc xóa nội dung do người dùng đã đăng, tạm ngưng hoặc chấm dứt các quyền của người sử dụng để sử dụng dịch vụ trực tuyến) nhằm giảm ảnh hưởng từ các hành vi sai trái.

4.7 88Sao thông qua các phương tiện sử dụng dịch vụ mạng trực tuyến 88Sao (bao gồm nhưng không giới hạn Hỗ trợ từ các trang web, e-mail, tin nhắn SMS, vv) để thực hiện một trong những nội dung của hiệp định như bất kỳ tuyên bố, Hỗ trợ, cảnh, người dùng nếu sử dụng các dịch vụ mạng phát sóng 88Sao này được xem là đồng ý với nội dung tuyên bố, Hỗ trợ, cảnh báo này.

5. Sở hữu trí tuệ

5.1 88Sao cung cấp dịch vụ trực tuyến bao gồm: bất kỳ tài liệu, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và / hoặc video có bản quyền, thương hiệu/ hoặc được bảo hộ bởi luật sở hữu tài sản,chưa thông qua sự đồng ý của chủ sở hữu, các thông tin kể trên không được công bố, phát hành trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc phát hành sau khi sửa chữa hoặc tái cấp lại. Tất cả các thông tin này hoặc bất kỳ phần nào của thông tin chỉ có thể được sử dụng với tư cách cá nhân và phi thương mại, được lưu trữ trong máy tính. 88Sao sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với người dùng hoặc bên thứ 3 về việc thiếu sót thông tin, sai, không chính,xác kéo dài quá trình truyền tải hoặc giao nộp toàn bộ thông tin hoặc 1 phần thông tin về các thông tin như trên hoặc phát sinh bất kỳ tổn hại, bồi thường hoặc bất kỳ hình thức nào khác

5.2 88Sao cung cấp dịch vụ trực tuyến nhưng quyền sử dụng phần mềm (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh , hình ảnh động, video, âm thanh, nhạc, văn bản và thủ tục bổ sung, tài liệu đi kèm) là thuộc về người sử dụng, nếu chưa có sự cho phép của người có bản quyền, người dùng không được bẻ khóa phần mềm (reverse engineer), chỉnh sửa (decompile) hoặc tháo rời (disassemble).

6. Bảo mật

6.1 Bảo vệ sự Chat riêng tư của người sử dụng là một chính sách cơ bản 88Sao, 88Sao đảm bảo không công khai hoặc cung cấp thông tin đăng ký người dùng cho bên thứ 3 và các thông tin không công khai mà người dùng lưu trên 88Sao khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, trừ các trường hợp bên dưới:

6.1.1 Nhận được ủy quyền của người sử dụng;

6.1.2 Căn cứ vào yêu cầu của pháp luật và các qui định có liên quan;

6.1.3 Căn cứ vào các yêu cầu của các cơ quan quan lý chính phủ có liên quan;

6.1.4 Để bảo vệ lợi ích công cộng;

6.1.5 Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 88Sao.

6.2 88Sao có thể hợp tác với các bên thứ ba cung cấp cho người dùng với các dịch vụ trực tuyến có liên quan, trong trường hợp này, nếu bên thứ ba đồng ý cùng 88 Sao chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin người dùng, 88Sao có quyền quyền cung cấp thông tin người dùng cho bên thứ ba.

6.3 Trong trường hợp không được thông tin cá nhân của người dùng, 88Sao có quyền phân tích cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng cơ sở dữ liệu người cho mục đích thương mại

7. Khuyến cáo

7.1 Người dùng đồng ý tự chiu trách nhiệm với tất cả các mối nguy hiểm tồn tại khi sử dụng 88Sao; tự chịu trách nhiêm cho tất cả hậu quả xảy ra khi sử dụng dịch vụ trực tuyến 88Sao, 88Sao không chịu bất kỳ trách nhiệm cho người sử dụng .

7.2 88Sao không đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu về dịch vụ mang cho người sử dụng, cũng không đảm bạo dịch vụ mạng không bị gián đoạn, không đảm bảo sự kịp thời, bảo mật, độ chính xác cho người sử dụng mạng.

7.3 88Sao không đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh khi cung cấp liên kết bên ngoài cho người dùng, đồng thời, đối với những nội dung liên kết đến các trang web bên ngoài không do 88Sao quản lý, 88Sao không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

7.4 Vì lý do bất khả kháng hoặc các nguyên nhân ngoài sự kiểm soát dẫn đến sự gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các lỗi khác, 88Sao không chịu bất kỳ trách nhiệm, nhưng sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại và tác động gây ra cho người sử dụng.

7.5 Người dùng đồng ý, 88Sao cung cấp cho người dùng các sản phẩm như bên dưới hoặc dịch vụ kém chất lượng dẫn đến bất kỳ tổn thất nào, 88Sao sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào:

7.5.1 88Sao cung cấp các dịch vụ trực tuyến miễn phí cho người dùng;

7.5.2 Các sản phẩm hoặc dịch vụ do 88Sao tặng cho người dùng;

7.5.3 Dịch vụ hoặc Sản phẩm tặng kèm khi người dùng sử dụng dịch thu phí của 88Sao.

8. Bồi thường vi phạm

8.1 Nếu 88Sao vi phạm bất kỳ điều khoản có liên quan pháp luật, quy định hoặc điều khoàn bất kỳ trong hiệp định này gây thiệt hại cho người sử dụng, 88Sao đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự thiệt hại này.

8.2 Người dùng đồng ý để bảo vệ và duy trì lợi ích của 88Sao và của người sử dụng, nếu người sử dụng vi phạm phát luật, quy định hoặc các điều khoản của Hiệp định này mà gây bất kỳ thiệt hại cho 88Sao hoặc của bên thứ ba bất kỳ, người dùng đồng ý chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại này.

9. Sửa đổi Hiệp định

9.1 88Sao có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản của Hiệp định này mọi lúc, khi nội dung của thỏa thuận này được thay đổi, 88Sao phải Hỗ trợ nội dung hiệp định sau khi đã sửa tại trang web của 88Sao, hành vì này được xem là88Sao đã Hỗ trợ cho người sử dụng nội dung sửa đổi. 88Sao cũng có thể Hỗ trợ thay đổi này đến người dùng thông qua các phương tiện.

9.2 Nếu không đồng ý với nội dung các điều khoản 88Sao sửa đổi, người dùng có quyền ngừng sử dụng các dịch vụ. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ, được xem đã đồng ý các điểu khoản 88Sao đã sửa đổi.

10. Hỗ trợ dịch vụ

10.1 Điều khoản trong hiệp định này 88Sao có thể tông báo cho người dùng thông qua các hình thức: Hỗ trợ trên trang web, e-mail, tin nhắn điện thoại hoặc gửi thư; khi Hỗ trợ đó được gửi đi thì được xem là đã chuyển tới người nhận.

10.2 Người dùng có thể người gửi thông tin cho 88Sao thông qua các phương phức liên hệ: địa chỉ mail, số fax, địa chỉ Hỗ trợ được 88Sao Hỗ trợ chính thức.

11. Thẩm quyền pháp lý

11.1 Giải quyết các vấn đề về kết thúc, thực hiến và giải thích của hiệp định này phải áp dụng luật pháp Việt Nam và thuộc thẩm quyền của tòa án Việt Nam.

11.2 Nếu 2 bên tranh chấp về nội dung hoặc thực hiện của thoả thuận này,2 bên nên cố gắng giải quyết bằng cách đàm phán; đàm phán thất bại, một trong hai bên có thể tố tụng tòa án nhân dân tại địa phương

12. Các quy định khác

12.1 Hiệp định này là hiệp định hoàn chỉnh về các Quy định và hạng mục có liên quan khác, ngoài các quy định trong Hiệp định này, các bên thỏa thuận này không đưa ra bất cứ quyền lợi khác.

12.2 Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định được hoàn toàn hoặc một phần nào đó bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, các quy định còn lại của Hiệp định này vẫn sẽ có hiệu lực và có tính chất ràng buộc.

12.3 Các tiêu đề trong hiệp định này được thiết lập do tính chất tiện lợi, khi giải thích các thỏa thuận này sẽ được bỏ qua.

2016-06-12 13:05:16