Nạp Xu
Nạp cho tài khoản:
Nạp 100 VND đổi lấy 1 XU

Chọn nhà mạng

erro tip
erro tip

Hãy chọn mệnh giá nạp của bạn

 • +50xu(Từ 5/6-12/6 nạp 100.000 VNĐ đổi 1.100 xu)
 • +100xu(Từ 5/6-12/6 nạp 200.000 VNĐ đổi 2.200 xu)
 • +150xu(Từ 5/6-12/6 nạp 300.000 VNĐ đổi 3.300 xu)
 • +250xu(Từ 5/6-12/6 nạp 500.000 VNĐ đổi 5.500 xu)
 • (Từ 5/6-12/6 nạp 800.000 VNĐ đổi 8.800 xu)
 • +500xu(Từ 5/6-12/6 nạp 1.000.000 VNĐ đổi 11.000 xu)
 • +1000xu(Từ 5/6-12/6 nạp 2.000.000 VNĐ đổi 22.000 xu)

(*) Nếu bạn cần nạp xu số lượng lớn, hãy liên hệ với CSKH của chúng tôi tại Skype: tamtamsao.tv

erro tip
erro tip

(*) Nếu bạn cần nạp xu số lượng lớn, hãy liên hệ với CSKH của chúng tôi tại Skype: tamtamsao.tv

Hãy chọn mệnh giá nạp của bạn

 • (Từ 5/6-12/6 nạp 300.000 VNĐ đổi 3.150 xu)
 • (Từ 5/6-12/6 nạp 500.000 VNĐ đổi 5.250 xu)
 • (Từ 5/6-12/6 nạp 800.000 VNĐ đổi 8.400 xu)
 • (Từ 5/6-12/6 nạp 1.000.000 VNĐ đổi 10.500 xu)
 • (Từ 5/6-12/6 nạp 2.000.000 VNĐ đổi 21.000 xu)

(*) Nếu bạn cần nạp xu số lượng lớn, hãy liên hệ với CSKH của chúng tôi tại Skype: tamtamsao.tv

Chọn nhà mạng

Hãy chọn mệnh giá nạp của bạn

(*) Nếu bạn cần nạp xu số lượng lớn, hãy liên hệ với Chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Skype: tamtamsao.tv

2016-06-12 13:05:17